Onderzoek

In het Cornelis Lely Centrum wordt onderzoek gedaan naar de waterstaatsgeschiedenis en het maritieme verleden van Nederland, in het bijzonder het erfgoed van de provincie Flevoland. Speciale aandacht gaat uit naar de prehistorie van Flevoland, het Zuiderzeeproject, historische scheepsbouw en scheepsarcheologie.

de_zeehond
Scheepswrak van De Zeehond in het paviljoen van het Maritiem Depot