Cornelis Lely Centrum

Het Cornelis Lely Centrum is het kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland.

Het Centrum is vernoemd naar ingenieur en staatsman dr. ir. Cornelis Lely, de auteur van het plan dat ten grondslag ligt aan het Zuiderzeeproject.

Cornelis Lely

Het kenniscentrum van Batavialand

hurkende man

Hurkende man
bron: Flevopost

Overzicht van de Noordoostpolder, gemaakt door Henk Rotgans, 1943

Overzicht van de Noordoostpolder
door: Henk Rotgans, 1943

Het plan van ir. Cornelis Lely dat voorzag in de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, afkomstig uit Onderzoek omtrent de afsluiting van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee. Nota 7, 1891.

Het plan van ir. Cornelis Lely
Collectie Nieuw Land; Zuiderzeecollectie

Onze activiteiten

Bekijk onze komende activiteiten en nieuwsberichten.

Wat is Batavialand?

Batavialand, erfgoedpark der lage landen, is ontstaan uit een integratie van de activiteiten van de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

hurkende man